แนะนำ Feature Plugin Embed Joomla 3.

Feature Plugin Embed เป็นโปรแกรมเสริมหรือ Plugin เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้กับ #Joomla โดยจะเป็นตัวช่วยในการสร้าง ลิงค์ต่างๆ เช่น #YouTube หรือ วิดิโอต่างๆ
By: https://www.mindphp.com/

Post Author: hatefull