Section 01 Video 01 Giới thiệu về Vue JS và điều cần nói trước khóa học

Vue (phát âm là /vjuː/, giống view) là một progressive framework dùng để xây dựng giao diện người dùng ( UI ). Không giống các monolithic framework. Core của Vue chỉ tập trung vào lớp view mà và nó rất dễ để làm quen hay tích hợp với các thư viện hoặc các project có sẵn.Hơn nữa, Vue lại chứa đựng một sức mạnh rất lớn trong việc xây dựng Single-Page Applications khi được kết hợp với công cụ build và các thư viện/component được xây dựng bởi cộng đồng.
————————————————————————————-
➤Link VueJS: https://vuejs.org/
➤Link Discord: https://discord.gg/C5XwJgr
—————————★ Link khóa liên quan ★————————–
➤ HTML Tutorials: Đang cập nhật
➤ CSS Tutorials: Đang cập nhật
————————————————————————————-
Trong quá trình thực hiện tutorials có thắc mắc hay lỗi lầm gì, vui lòng com sờ men xuống bên dưới hoặc đặt câu hỏi trong discord để mình trả lời nhé các sờ men.
—————————★ Information Author ★————————–
➞ Facebook: https://www.facebook.com/trantoan.960
➞ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC32p0k3yxS_excUR8MRizmg
➞ Discord: Trần Toản#2921
➞ Gmail: [email protected]
————————————————————————————-
🔔 Warning:
Soundcloud: https://soundcloud.com/boh-keh
————————————————————————————-
© RHP Team Youtube Partner ✔
#rhpteam #learnvuejs #rhpteamvuejs

Post Author: hatefull