របៀបបង្កើត website និងតម្លើង Joomla online-[SOKEA Tutorial]

របៀបបង្កើត website និងតម្លើង Joomla online-[SOKEA Tutorial]
—————————————————————
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel SOKEA Tutorial
សូមបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់ជួយ ចូលរួមក្នុងការចែករំលែក
ចំណេះដឹង ទាក់ទងនិង​វិស័យ បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីឲ្យប្រទេសយើង
កាន់តែមានភាពរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។
💻ចំណេះ ជំនាញ បទពិសោធន៍💻
រីករាយស្វាគនម៍ ការចែករំលែក ពីអ្នកទាំងអស់គ្នា
—————————————————————
ទំនាក់ទំនងខ្ញុំតាមរយៈ
🖍 Facebook: https://www.facebook.com/sokea.bcom
🖍 Email: [email protected]
—————————————————————
#សូមជួយចុចSubscribeដើម្បីទទួលបានវិឌីអូថ្មីៗ

Post Author: hatefull