HTML Tutorial 6 Tagalog (Practical Approach) – CENTER TAGS

Hi! sa video na ito ituturo ko naman ang paggamit ng center tag, gagawa tayo ng isang web page na gamit ang center tag.

para po sa mga hindi pa nakakapag subscribe, please mag subscribe na po para maging updated kayo sa iba pang video about HTML at all about computers.

Post Author: hatefull