HTML Multimedia – HTML Bangla Tutorial – 13

HTML Multimedia – HTML Bangla Tutorial – 13

————————————————————————————————-

Introduction to HTML- https://bit.ly/2oJv8d9

Software chosen for HTML code – https://bit.ly/2pCKYqv

Sublime Text 3 download & Setup—-https://bit.ly/2NhbFsT

Table —-Part- -1—-https://bit.ly/2Jn03Dy

Table —-Part- -2 —-https://bit.ly/2Jr9UZg

Global & Bookmark Links—Part—01—-https://bit.ly/34co7RJ

Local Links—-https://bit.ly/2Nmjlu6

Images—-https://bit.ly/36coq0t

HTML Lists—https://bit.ly/31WIMHF

HTML Forms—01—–https://bit.ly/32ZZYNL

HTML Forms—02—-https://bit.ly/2JKOOF0

HTML Forms—03—-https://bit.ly/2N9dFEG

Post Author: hatefull