วาดกราฟฟิตี้ด้วยลายมือตัวเอง ep 2. / Tutorial Sketch Graffiti Basic.

คลิปวีดีโอนี้จัดทำเพื่อการฝึกวาดกราฟฟิตี้ขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเป็นการต่อยอดจากคลิปวีดีโอที่ 1 โดยจะวาดเส้น
โครงสร้างด้วยลายมือของตัวเอง

Post Author: hatefull