Tự học NX Tutorial || Bài 25 : Tutorial Part Design

NX CAD Design: DVD + Books + File TH

1- Giáo trình NX CAD Design tutorial A-Z (kèm file TH): https://goo.gl/6EkF4A
2- Bộ DVD NX CAD A-Z – 33 video tutorial: https://goo.gl/H7J8hh
3- Bộ DVD Synchronous Modeling tutorial: https://goo.gl/32WNgg
4- Giáo trình Synchronous & Realize Shape: https://goo.gl/jWGTBj

4CTECH VN – Sứ mệnh vì cộng đồng phát triển

★★★★★
4CTECH – PHẦN MỀM CAD.CAM

✔ Địa chỉ : 32, Lai Xá, Kim Chung, TP Hà Nội.
✔ Email : [email protected] * [email protected]
✔ Website : http://4ctech.com.vn/ * http://4ctech.vn/
✔ Facebook : https://www.facebook.com/4ctech.center
✔ Phones : 0986 925 720; 0988 657 855

Post Author: hatefull