Photoshop tutorial in Nepali – Create  Passport Size Photo Step by Step Process

तपाइहरुलाइ घरमै बसिबसि computer सम्बन्धि विभिन्न समस्याहरुको सामाधान दिने प्रयास गर्नेछु । तपाईंको समस्या हरु हाम्रो कमेन्ट बक्समा पठाउनु होला र चेनल सस्काइब , लाइक र सेयर गर्न नभुल्नु होला ।

Post Author: hatefull